Метою програми є підтримка дискусії та порозуміння поза сферою політики та в межах державних кордонів. За останні роки велика кількість громадських організацій подали понад 3 000 проектних ідей та реалізували фактично 900 проектів із загальним обігом 61 мільйон євро (станом на 2018).

Завдяки програмі, Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини фінансує проєкти між громадянським суспільством Німеччини та представниками громадськості у країнах Східного партнерства (Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні) і в Росії. Ця співпраця охоплює повний спектр проєктів у сфері культури та громадянської освіти, приділяючи особливу увагу засобам масової інформації, університетському середовищу й освіті, включаючи професійні тренінги, культуру, мову та роботу з молоддю.

Ми не несемо юридичної відповідальності за зміст, представлений тут. Ви знайдете останні оновлення та інформацію одразу на вкладених нижче сторінках Федерального міністерства закордонних справ.

Веб-сторінка цієї програми Федерального міністерства закордонних справ

Детальна інформація про програму Міністерства закордонних справ (PDF)

…Хто такі громадські діячі, які відповідають вимогам фінансування?

Особи, які беруть участь у проектах, повинні…

  • … працювати у сфері громадськості Німеччини, за можливості Франції чи Польщі та країнах Східного партнерства або Росії.
  • … належати до цільової аудиторії заходів (див. нижче)
  • … бути поза сферою управління

Які цілі проектів фінансуються?

Встановлення та просування плюралізму інформації, поглядів і представників ЗМІ

Просування плюралізму

У цьому випадку увага спрямована на медіа-проєкти. Фінансування надаватиметься проєктам, які допомагають встановленню та просуванню плюралістичного медіа-ландшафту. Окремо розглядатимуться проєкти, які мають на меті поступово укріплювати протидію суспільства проти ненадійної та неправдивої інформації шляхом посилення та навчання представників медіа та оптимізування доступу до висококваліфікованих, плюралістичних (місцевих) засобів масової інформації.  

Зміцнення цінностей шляхом суспільного діалогу і культурних заходів

Сприяння обговоренню цінностей

Обміни та культурні проєкти можуть фінансуватися у тому числі з цією метою. Чесний діалог про схожість, а також про відмінності є основою як внутрішніх інтеграційних процесів, так і національного партнерства. Такі розмови завжди мають місце там, де громадяни зустрічаються, спілкуються, кооперують. Обмін базовими цінностями, такими як повага прав людини і принцип рішення більшості, є особливо вагомим у часи політичних протиріч. 

Академічні, професійні, соціально-політичні навчання та подальші заходи фахової підготовки

Нові майбутні можливості

Тут увага спрямована на професійну підготовку та подальші навчальні проєкти (розвиток потенціалу). Будь-хто, особливо молодь, суттєво потребує перспектив на його власний економічний, соціальний та суспільний розвиток, а також бути в змозі розгледіти для себе шанси. Навчання та подальша фахова підготовка є основами, на яких усі громадяни будують плани і власні мрії на майбутнє. Цільова аудиторія – це, в першу чергу, але не виключно, молодь. 

Відновлення втраченої довіри у результаті територіальних конфліктів

Сприяння діалогу та порозумінню

Маються на увазі заходи, які мають на меті повернути довіру між країнами, які постраждали у наслідок невирішених територіальних конфліктів. На фінансову підтримку мають право проєкти, які вдаються до культурних та навчальних інструментів з метою відновлення діалогу, повторного встановлення порозуміння між групами, які постраждали від територіальних конфліктів, і повернення втраченої довіри.

Де повинні відбуватися проєкти?

Проєкти кооперації громадянського суспільства мають право на фінансування, якщо вони реалізовуються у Німеччині, Росії чи країні Східного партнерства. Країнами Східного партнерства є Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. 

Учасникам, які отримали фінансування, слід бути громадянами однієї з країн Східного партнерства, Росії, Німеччини або за можливості Франції (у випадку французько-німецьких проектів). Проекти, які залучені до співпраці між громадськими активістами з Німеччини або однієї (двосторонні проекти) чи кількох (багатосторонні проекти) країн Східного партнерства чи Росії, відповідають встановленим вимогам фінансування. 

Коли повинні відбуватися проєкти?

Фінансування, про яке йде мова є проєктним. Це означає, що воно є питанням принципу щорічного бюджету. Як результат, проекти повинні завершитись протягом року, тобто до 31-го грудня. Однак, у виправданих випадках, Федеративне міністерство закордонних справ може до певної міри відхилитися від цього принципу, так само як і схвалити проєкти, які закінчуються наступним календарним роком. Попередньою умовою цьому є проєкти, які повністю потребують запуску в новому календарному році або тривають довше, ніж 12 місяців з метою досягнення політичних цілей, які вони переслідують.

Коли можна розпочинати проєкт?

Фінансування може надаватися лише в тому випадку, якщо проєкт не почався до дати прийняття рішення про фінансування. Однак, можна одночасно звернутися до Федеративного міністерства закордонних справ з проханням дозволу, щоб розпочати заходи раніше. 

Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини

Федеральне міністерство закордонних справ сприяє міжнародному обміну та надає захист і супровід німців закордоном. Міністерство розташоване у Берліні та Бонні. До його мережі входять близько 230 дипломатичних представництв закордоном. Федеральне міністерство закордонних справ підтримує стосунки Німеччини з іншими країнами, а також як і з міжнародними, так і з наднаціональними організаціями.  

Ця робота стосується більшою мірою не лише політичних контактів, серед яких управлінські та парламентські, тому що Німеччина і німецьке суспільство залучені до міжнародних зв’язків, які постійно зростають. Федеральне міністерство закордонних справ сприяє інтенсивній взаємодії та світовому обміну в сферах бізнесу, культури, науки та технологій, навколишнього середовища, питань розвитку і багато інших галузей.

Сьогодні окремі країни вже не можуть вирішувати багато світових викликів, натомість вони повинні вирішуватися спільно з міжнародними партнерами. Такі виклики включають регіональні конфлікти, терористичні загрози, розповсюдження зброї масового знищення та порушення прав людини. 

Веб-сторінка Міністерства закордонних справ Німеччини

Веб-сторінка цієї програми на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини